Rólunk

Az iskola rövid története

Az iskola középfokú oktatási és nevelési intézményként kezdte működését 1978-ban.

Néhány évvel később, az elsők között Vajdaságban, áttért a szakmunkásképzésre az élelmiszerföldolgozás, a fémipar és a kohászat ágazataiban. A kezdetektől fogva máig az oktatás kétnyelvű, azaz szerb és magyar. Egy időben a csókai volt az egyetlen magyar tannyelvű  szakiskola a Bánságban.

1988-tól a zentai középiskolával Községközi Iskolaközpontként működött, a közös szolgálatok és a tanerő racionális kihasználásának céljából. A középiskolák hálózatának ésszerűsítése során 1990-ben, az immár újból önálló iskolánkban,  a vegyészet, nemfémek  és élelmiszerföldolgozás szakterületeit vezettük be, ehhez 2003-tól a fodrászképzés, mint kisipari szolgáltatás, is társult.

Az említett szakterületeken belül pillanatnyilag gyógyszeripari technikusok, környezetvédelmi technikusok (négyéves képzés), élelmiszerkészítők, valamint női és férfi fodrász (három éves) képzése folyik. A közelmúltig vegyésztechnikusok, vegyészlaboránsok, élelmiszeripari technikusok, vegyi termék készítők, hentesek, molnárok és pékek is kaptak képzést iskolánkban, régebben pedig a mezőgépszerelők, gépjárműszerelők, esztergályosok, fémöntők és mintakészítők. Szakképzésünkkel igyekeztünk a környezetünk szükségleteit kielégíteni.

A felnőttképzés terén is hiánypótló tevékenységet folytatunk tovább- és átképzés formájában.

Új, vegyi laboratóriumot állítottunk föl 1993-ban. Az iskola taneszközökkel való felszereltsége biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati tudás elsajátítását, de az eszközfejlesztést folyamatosan egyik legfontosabb minőségcélunknak tekintjük.