Закони, правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о школском календару за средње школе на територији АП Војводине за школску 2023/2024

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje I zanemarivanje