О нама

Кратак историјат школе

Школа је са функционисањем почела 1978. године као васпитно образовна установа средњег степена. Након неколико година је, међу првима у Војводини, прешла на стручно образовање у областима производње и  прераде хране, металургије и топионичарства. Од самог почетка настава се одвија на два језика, српском и мађарском. Једно време је чоканска школа била једина стручна школа у Банату са мађарским наставним језиком.

У циљу рационалне искоришћености наставног кадра, од 1988. године, функционише у саставу Међуопштинског школског центра у Сенти. Поново самостални, а поводом рационализације мреже средњих школа, 1990. г. увели смо области хемија и неметали и производња и прерада хране, да би 2003. томе додали још и област личне услуге. У оквиру већ поменутих области, тренутно се образују следећи профили: техничар за индустријску фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне средине (образовање траје четири године), прерађивач прехрамбених производа као и женски и мушки фризер (трогодишње образовање). До недавно смо образовали и хемијско технолошке техничаре, хемијске лаборанте, прехрамбене техничаре, израђиваче хемијских производа, месаре, млинаре и пекаре. У још ранијем периоду су код нас дипломе стицали механичари пољопривредних машина, аутомеханичари, стругари, металоливци и моделари. Трудили смо се да задовољимо потребе тржишта рада наше околине. У области образовања одраслих такође смо вршили образовање у виду доквалификације и преквалификације за дефицитарна занимања. Нову лабораторију смо изградили 1993. године. Опрема наставним средствима обезбеђује стицање одговарајућег теоријског  и практичног знања, али даљу модернизацију  смо себи поставили за најважнији циљ.